Æresmedlem i Sør-Trøndelag lægeforening

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Erik Midelfart

Etter 12 år i styret hvorav åtte år som leder, ble Erik Midelfart takket for innsatsen ved å bli utnevnt som æresmedlem i Sør-Trøndelag lægeforening. Tildelingen fant sted på årsmøtet i november 1999. At Sør-Trøndelag lægeforening er en driftig avdeling, viste årsmeldingen fra styret. Avdelingen fikk lokaler i E.C. Dahls stiftelse i Trondheim i 1998, og har opplevd et oppsving i aktiviteter. Foreningen har fast ansatt sekretær som har betydd mye for kontinuiteten av driften i avdelingen og for aktiviteten i Legenes hus. Det er avholdt over 60 møter og andre arrangementer i lokalene. Foreningen har et overskudd på ca. 50 000 kroner på driften av Legenes hus, og årsmøtet mente det var et svært godt resultat.

Ved valg av ny leder i foreningen hadde valgkomiteen en kandidat, Anna Midelfart, som er Erik Midelfarts kone. Hun har lang fartstid i organisasjonssammenheng gjennom mange år i styret i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger.

Anbefalte artikler