K. Wester og medarbeidere svarer:

Knut Wester, Frode Svendsen, Kenneth Hugdahl Om forfatterne
Artikkel

Vi takker for kommentaren fra Terje Rootwelt, som påpeker at bitemporale araknoidalcyster kan sees ved den meget alvorlige tilstanden glutarsyreuri type I. Vi har undersøkt hyppigheten av disse to tilstander i materialet fra Haukeland Sykehus. Per dags dato har vi sett i alt sju pasienter med bitemporale araknoidalcyster, fire barn og tre voksne. Alle disse pasientene er undersøkt på glutarsyreuri type I, men bare to barn hadde denne stoffskifteanomalien. Begge disse barna var kritisk syke, og den ene døde.

Anbefalte artikler