Bevar Ylfs rolle i Legeforeningen

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  – Skjulte organisasjonsendringer som å fjerne Ylfs særegne rolle i tillitsvalgtopplæringen, svekker mer enn det styrker både Yngre legers forening og Legeforeningen, sa Grethe Aasved i sin avskjedstale ved Ylfs landsråd i Bergen 26. – 27.11. 1999.

  Artikkel

  Grethe Aasved snakket om Yngre legers forening, hva den er og hva den skal bli i fremtiden i sin avskjedstale. – Perioden jeg har sittet som leder har bidratt til å skape relasjoner som styrker og muliggjør arbeid for legene også i min videre rolle i livet, sa Aasved. – Det har skjedd mye de siste årene. Utmeldingen av Akademikernes Fellesorganisasjon i 1996 og lønnsoppgjøret i 1996, dannelsen av Akademikerne i 1997. Resultatene er en følge av samhold, og et slikt samhold har også skapt motkrefter, mente Aasved.

  – Internt i Legeforeningen har enkelte satt søkelyset på å bevare Legeforeningen som én organisasjon. Noen har opplevd Ylfs høye aktivitet som en trussel mot fellesskapet med fare for oppsplitting i enkeltforeninger, sa den avtroppende lederen. Hun viste til Legeforeningens historie, og at dette har skjedd flere ganger tidligere, slik at Ylf opp gjennom historien har vist seg å spille en helt sentral rolle i Legeforeningen.

  Etter organisasjonsdebatten i begynnelsen av 1990-årene ble Yngre legers forening en av sju yrkesforeninger i Legeforeningen i 1994. For å bevare foreningens særegne rolle, ble det likevel presisert at dette ikke skulle berøre dens organisasjon med selvstendig sekretariat, og yrkesforeningen ble også sikret landsstyredelegater fra alle fylker.

  – En av Ylfs viktigste roller er å kanalisere reaksjonene fra grunnplanet konstruktivt innenfor Legeforeningen. Den type korrektiv som vår forening er, er av betydning for organisasjonens vitalitet og slagkraft. Hovedforeningens utfordring er å ikke se dette som problematisk opposisjon, men som en ressurs, sa hun. Hun advarte mot at man i fremtiden fjerner og svekker Ylf slik at dens særegne rolle ikke blir ivaretatt. Hun uttrykte bekymring over at det vurderes å ta bort yrkesforeningens tillitsvalgtopplæring og at landsstyret har vedtatt at man neste år skal gjennomgå bruk av overføringer til yrkesforeningene og se dette i relasjon til oppgavefordeling. Aasved mente dette i realiteten var en skjult organisasjonsendring. Hun avsluttet med å understreke at Ylf er best tjent med en samlet legeforening og at Legeforeningen er best tjent med et samlet Ylf. – Vårt mål er ikke trøbbel, men resultater, sa Aasved.

  Aasved takket av

  Aasved takket av

  Under banketten ble Grethe Aasved takket av med stor hyllest fra sitt landsråd og sin etterfølger Bente Kristin Johansen. Johansen understreket den formidable innsats Grethe Aasved har ytt for de yngre legenes sak, og hun var ydmyk overfor den oppgave hun har påtatt seg. Johansen mente at uttrykket å hoppe etter Wirkola passet på hennes situasjon og hun overleverte Aasved en liten skihopper som et minne om tiden i Ylf. Ønsket om lykke til videre til Aasved, ble støttet med stående applaus.

  Resolusjon om spesialistutdanningen

  Enstemmig vedtatt av Ylfs årsmøte i Bergen 27.11. 1999

  «Årsmøtet i Ylf er meget bekymret for den sviktende nasjonale finansieringsordning av spesialistutdanningen for leger, som er et nasjonalt ansvar. I påvente av at den nasjonale finansieringsordningen igjen blir sikret, vil årsmøtet pålegge alle Ylf-medlemmer fra og med 1.1. 2000 ikke å ta ett eneste kurs som ledd i spesialistutdanningen. Årsmøtet i Ylf anmoder sterkt sentralstyret i Legeforeningen om å støtte Ylfs aksjon for å gjenreise finansieringen av kursene i spesialistutdanningen. Dette bør bl.a. skje ved å oppfordre medlemmene i Overlegeforeningen og Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger til ikke å undervise på disse kursene, og ved at Legeforeningens informasjonsarbeid rundt saken prioriteres.»

  Iverksetting av denne resolusjonen innebærer stopp i utdanningen av spesialister fra 1.1. 2000.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media