Grethe Aasved til den europeiske legeorganisasjonen

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidligere visepresident i Legeforeningen Grethe Aasved begynner i stillingen som generalsekretær i Comité Permanente des Médecins Européens (CP) i Brussel i midten av januar.

  Grethe Aasved var en av fire søkere til den nyopprettede stillingen som generalsekretær. Hun skal ivareta interessene til 1,4 millioner leger overfor EU-kommisjonen ved å skape nettverk mellom kommisjonen og den medisinske profesjonen i Europa.

  I Comité Permanente som er en paraplyorganisasjon, møter 17 medlemsland som inkluderer EU og EØS-landene. I tillegg møter ti representanter for de tidligere øst-europeiske landene som observatører. De europeiske yrkesforeningsorganisasjonene møter som observatører når komiteen har møter. Komiteen har et beskjedent sekretariat med fire personer foruten Aasved.

  Grethe Aasved er på plass i Brussel i midten av januar, men hun har ikke tenkt å forsvinne fra landet. Hun skal ukependle og arbeide fire dagers uke. Hun skal beholde plassen i Nasjonalt Råd og i spesialitetsrådet.

  – Det er viktig å ha en forankring hjemme. Jeg håper å kunne formidle inntrykk fra Europa hit og ta med meg verdifulle bidrag tilbake, sier Grethe Aasved.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media