()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fremtiden

  Fremtiden

  Hva kan vi vente oss av den medisinske utvikling i det 21. århundre? Vil genterapi, kybernetikk og nye legemidler endre vår kliniske hverdag?

  Hovedutfordringene er at vi behandler sykdommer, ikke syke mennesker, og at vi forsømmer eldreomsorgen og det forebyggende helsearbeid, skriver Peter F. Hjort.

  Fremtiden er ikke hva den pleide å være

  Fremtiden er lys – det er bare tre bekymringer

  Tympanisk termometri er unøyaktig

  Tympanisk termometri er unøyaktig

  En undersøkelse av 191 pasienter viser at infrarød tympanisk termometri er for unøyaktig til å kunne anbefales ved temperaturmåling i en sykehusavdeling. Rektalt digitalt termometer er et godt alternativ.

  Infrarød tympanisk termometri sammenliknet med bruk av kvikksølvtermometer

  Psykiatriske langtidspasienter

  Psykiatriske langtidspasienter

  Menneskelig fellesskap, fritidsinnhold og tilfredshet med omgivelsene er de viktigste trivselsfaktorer for psykiatriske langtidspasienter. Erfaringer fra Sogn og Fjordane viser at de fleste langtidspasientene som har flyttet ut av psykiatriske sykehjem, er fornøyd med sin livssituasjon.

  Livskvalitet, ensomhet og sosial kontakt hos mennesker med langvarige psykiske lidelser

  Akuttpsykiatrien bedre enn sitt rykte?

  Akuttpsykiatrien bedre enn sitt rykte?

  Legen var fornøyd med sykehusets service i de aller fleste tilfeller, viser en undersøkelse av innleggende leges opplevelser ved 93 akuttpsykiatriske innleggelser i Oslo.

  Akuttpsykiatrien i Oslo er ikke avvisende ved mottak

  Hjerte-lunge-redning av barn

  Hjerte-lunge-redning av barn

  Nye europeiske retningslinjer for hjerte-lunge-redning av nyfødte, spedbarn og større barn presenteres. En multisenterundersøkelse av 609 nyfødte viser at romluft er like trygt og effektivt som oksygen ved gjenoppliving.

  Gjenoppliving av nyfødde

  Gjenoppliving av nyfødte med romluft eller oksygen

  Retningslinjer for resuscitering av nyfødte

  Retningslinjer for hjerte-lunge-redning av barn

  Umettelig behov for helsetjenester?

  Umettelig behov for helsetjenester?

  Har vi for få leger eller for mange pasienter? Behovet for helsetjenester bør forstås som samfunnsskapt, ikke naturgitt.

  For få leger eller for mange pasienter?

  Behovet for helsetjenester – naturgitt eller sosialt bestemt?

  Lyskebrokkirurgi

  Lyskebrokkirurgi

  Etterundersøkelse av 166 pasienter operert for lyskebrokk viser at hver femte opplevde postoperative komplikasjoner. 6 % hadde residiv ett år etter inngrepet.

  Lyskebrokkirurgi på gammelt vis

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media