Godt nytt århundre!

Artikkel

Det er høysesong for krystallkuler og resirkulering av nyttårsforsetter.

Heller ikke vi kan motstå fristelsen til å se fremover. Reflekterte analyser av noen utvalgte medisinske innsatsområder med tilhørende korte kommentarer formidler forhåpentligvis optimisme og tro på fremtiden.

Samtidig avspeiler dette rikholdige nyttårsnummeret redaksjonens forsett:

Å gjøre vår 120. årgang til den beste og nyttigste i bladets historie og å befeste Tidsskriftets rolle som den viktigste informasjonskilde og den mest naturlige møteplass for norske leger.

Godt nytt år og på jevnlig gjensyn.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler