Endringer i krav og regler

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har bestemt at merknaden til spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer, punkt B, sideutdanning endres til følgende:

 • Merknad:

 • Med relevant klinisk avdeling for pkt. B, menes avdeling for barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi (ved useksjonert avdeling), geriatri, indremedisin, plastikkirurgi, psykiatri, revmatologi og onkologi.

Endret kurskrav i spesialiteten samfunnsmedisin

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har bestemt at kurskravet til spesialiteten samfunnsmedisin endres og gis følgende ordlyd:

 • 270 timer innen følgende obligatoriske kurs:

 • – Introduksjonskurs (30 timer)

 • – Grunnkurs i samfunnsmedisin (30 timer)

 • – Statistikk (30 timer)

 • – Epidemiologi (30 timer)

 • – Miljørettet helsevern (30 timer)

 • – Smittevern og vaksinasjon (30 timer)

 • – Forebyggende medisin (30 timer)

 • – Saksbehandling (30 timer)

 • I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

 • Kursutdanningen kan oppfylles alternativt ved gjennomføring av følgende utdanning:

 • – Folkehelseutdanningen ved Universitetet i Tromsø, 1. semester

 • – Masterstudiet i forebyggende helsearbeid, Universitetet i Bergen, 1 år

 • – Helseadministrasjonsstudiet, Universitetet i Oslo, MHA-grad

 • – Master of Public Health

 • – Diploma of Public Health

 • – Diploma of Community Medicine

 • – Master of Science (Community Medicine)

 • Alle kandidater etter dette alternativ må i tillegg supplere med følgende kurs:

 • – Saksbehandling (30 timer)

 • – Miljørettet helsevern (30 timer)

 • – Smittevern og vaksinasjon (30 timer)

 • – Administrasjon og ledelse (der dette ikke inngår i mastergradstudiet)

Ikrafttreden umiddelbart.

Attestasjonsskjema/sjekkliste i spesialiteten radiologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre ferdighetskrav for spesialiteten radiologi. Det skal ved søknad om spesialistgodkjenning i radiologi, levert etter 1.1. 2004, vedlegges utfylt og attestert attestasjonsskjema/sjekkliste etter fastsatt formular med krav til ferdigheter.

Informasjon om at det innføres krav til praktiske ferdigheter for spesialiteten radiologi er sendt til alle utdanningsinstitusjoner i radiologi. Sjekklisten kan også fås ved henvendelse til Elisabeth Smith, telefonnummer 23 10 91 24.

Anbefalte artikler