Endringer i krav og regler

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Endring i spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer

  Artikkel

  Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har bestemt at merknaden til spesialistreglene i hud- og veneriske sykdommer, punkt B, sideutdanning endres til følgende:

  • Merknad:

  • Med relevant klinisk avdeling for pkt. B, menes avdeling for barnesykdommer, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi (ved useksjonert avdeling), geriatri, indremedisin, plastikkirurgi, psykiatri, revmatologi og onkologi.

  Endret kurskrav i spesialiteten samfunnsmedisin

  Endret kurskrav i spesialiteten samfunnsmedisin

  Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har bestemt at kurskravet til spesialiteten samfunnsmedisin endres og gis følgende ordlyd:

  • 270 timer innen følgende obligatoriske kurs:

  • – Introduksjonskurs (30 timer)

  • – Grunnkurs i samfunnsmedisin (30 timer)

  • – Statistikk (30 timer)

  • – Epidemiologi (30 timer)

  • – Miljørettet helsevern (30 timer)

  • – Smittevern og vaksinasjon (30 timer)

  • – Forebyggende medisin (30 timer)

  • – Saksbehandling (30 timer)

  • I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

  • Kursutdanningen kan oppfylles alternativt ved gjennomføring av følgende utdanning:

  • – Folkehelseutdanningen ved Universitetet i Tromsø, 1. semester

  • – Masterstudiet i forebyggende helsearbeid, Universitetet i Bergen, 1 år

  • – Helseadministrasjonsstudiet, Universitetet i Oslo, MHA-grad

  • – Master of Public Health

  • – Diploma of Public Health

  • – Diploma of Community Medicine

  • – Master of Science (Community Medicine)

  • Alle kandidater etter dette alternativ må i tillegg supplere med følgende kurs:

  • – Saksbehandling (30 timer)

  • – Miljørettet helsevern (30 timer)

  • – Smittevern og vaksinasjon (30 timer)

  • – Administrasjon og ledelse (der dette ikke inngår i mastergradstudiet)

  Ikrafttreden umiddelbart.

  Attestasjonsskjema/sjekkliste i spesialiteten radiologi

  Attestasjonsskjema/sjekkliste i spesialiteten radiologi

  I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å innføre ferdighetskrav for spesialiteten radiologi. Det skal ved søknad om spesialistgodkjenning i radiologi, levert etter 1.1. 2004, vedlegges utfylt og attestert attestasjonsskjema/sjekkliste etter fastsatt formular med krav til ferdigheter.

  Informasjon om at det innføres krav til praktiske ferdigheter for spesialiteten radiologi er sendt til alle utdanningsinstitusjoner i radiologi. Sjekklisten kan også fås ved henvendelse til Elisabeth Smith, telefonnummer 23 10 91 24.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media