Pressgruppe for palliativ medisin

Per Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

– Vi ønsker oss en ny sterk pressgruppe for symptomlindrende behandling i Norge, opplyser tidligere leder for Omsorgsrådet, avdelingsoverlege Per Engstrand ved Telemark sentralsjukehus.

I kjølvannet av at Nasjonal kreftplan og Livshjelputvalget for alvor har satt symptomlindrende behandling på det helsepolitiske sakskartet, ønsker Engstrand en ny organisasjon som kan fremstå som et faglig lokomotiv innen palliasjon (1–3).

– Selv om Omsorgsrådet de senere årene er blitt brukt til offentlige høringer, har rådet manglet noe av den faglige legitimiteten som er viktig for å oppnå resultater. Dette kan skyldes en organisasjonsform som ikke har hatt den nødvendige forankring i fagmiljøene. Nå er det penger i det offentlige systemet, og det er viktig å være på banen. Gjennom den nye foreningen ønsker vi å skape en faglig pressgruppe som får reell innflytelse på organiseringen av symptomlindrende behandling i Norge, sier Engstrand.

Omsorgsrådet ble etablert med utspring i Den Norske Kreftforening i 1984. Smertelindrende behandling hadde så vidt fått innpass på den helsepolitiske dagsorden. Inspirert av den engelske Hospice-bevegelsen, ble rådet etablert for blant annet å stimulere til opprettelsen av rådgivningsgrupper for palliativ behandling ved sykehusene og i primæromsorgen. I dag finnes over 100 rådgivningsgrupper i Norge.

Engstrand legger vekt på at det ikke vil være nyetableringens formål å gjøre palliativ behandling til særomsorg. En av hovedutfordringene blir å få allmennlegene til å interessere seg for oppgaven. – Smertelindrende behandling skal fortsatt være en integrert del av vanlig helsevesen og kunne drives lokalt. Vi ønsker å fortsette der Omsorgsrådet slapp med å stimulere til nærmere samarbeid mellom primær- og annenlinjetjeneste slik de har fått det til i Sør-Trøndelag, sier Engstrand.

Den nye foreningen blir en rent faglig forening for leger, sykepleiere og annet personell som arbeider i helsevesenet. Utgivelsen av tidsskriftet Omsorg, som gis ut fire ganger i året, vil fortsette.

Anbefalte artikler