Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.oslo.kommune.no

Godt nytt hår, som han sa frisøren første nyttårsdag. Han gikk litt i egne tanker. Men tross alt er det bedre å gå i egne tanker enn i andres. Det er ikke like lett å gå heller. Følgende lille «tristesse» illustrerer det: «Det er ikke lett å gå i barndommen med brukket lårhals.»

Etter denne ortopediske nyttårshilsen slipper vi til årets første bidragsytere: Sender en liten morsomhet. Dette er utdrag fra en epikrise vi fikk på en pasient som hadde vært til kontroll ved Lungemedisinsk poliklinikk.

Anbefalte artikler