Helsevesenet – reimelause køyregreier?

Bokomtaler
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Boken er rettet mot alle med interesse for feltet styring av helsevesenet og menes også egnet som lærebok i temaet. Boken er delt i fem deler med fra en til seks kapitler i hver del. Hver hoveddel innledes av en sammenfatning og hvert kapittel et sitat fra P. C. Jersilds bok Babels hus . De fire første delene omhandler faktorer som virker inn på styring av helsevesenet: organisering, lovgivning, økonomi og bruk av markedsmekanismene. Forholdene i Norden og primærhelsetjenesten belyses, men fokus er for det meste rettet mot sykehusvesenet.

  Den femte delen omhandler fremtidige forhold som kan spille en rolle for hvordan helsevesenet vil utvikle seg. Kjerneinnholdet i hoveddelene 1 – 4 er langt på vei dekkende, og det kommer godt frem hvor kompleks fremveksten av et moderne helsevesen er og hvilke dilemmaer ulike styringsformer fører med seg. Det er populært med innsatsstyrt finansiering (ISF) i institusjonshelsevesenet for tiden, og forfatteren bruker god plass til dette. Det hadde vært betimelig med en evaluering av ISF slik den har vært praktisert i spesialist- og allmennlegetjenesten i Norge i mange tiår.

  Forfatteren bruker ikke sine betydelige kunnskaper til å antyde hvordan fremtidens utfordringer skal løses (del 5) ut ifra de mekanismene han går igjennom for å kunne styre helsevesenet (del 1 – 4), utover at han foreslår økte bevilgninger. Dette blir for tynt for meg.

  Boken er deskriptiv. Det veksles mellom flanerier og harde fakta. Det brukes tidvis snirklete og upresise formuleringer (”I dag har fremskrittet kommet så langt at det er mulig å synge Louis Armstrongs ”Hello Dolly” for en klonet sau.”), oppramsing, gjentakelser og så forsiktige utsagn at store deler av boken blir unødig tørr. En definisjonsliste bak i boken og flere illustrasjoner ville lettet lesingen.

  En bok om styring av helsetjenesten trengs avgjort, men denne må strammes opp språklig og innholdsmessig dersom den skal bli leseverdig for målgruppen og kunne bli en god lærebok. I sin nåværende form egner boken seg trolig som en introduksjon for den som er helt ny for problemstillingene.

  KjellMaartmann-Moe

  Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media