Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Seksjon for gastroenterologisk kirurgi, Fylkessjukehuset i Haugesund som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i gastroenterologisk kirurgi. Godkjenningen gjelder fra 25. august 1999.

Medisinsk avdeling, Gjøvik fylkessykehus som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i lungesykdommer. Godkjenningen gjelder fra 30. november 1999.

Seksjon for lungesykdommer, medisinsk avdeling, Buskerud sentralsykehus som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i lungesykdommer. Godkjenningen gjelder fra 25. august 1999.

Lungeseksjonen, medisinsk avdeling, Fylkessjukehuset i Haugesund som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i lungesykdommer. Godkjenningen gjelder for en treårsperiode fra 30.11. 1999 til 30.11. 2002, med en påfølgende evaluering før eventuell full godkjenning, etter ny ansøkning.

Nefrologisk avdeling, medisinsk avdeling, Sentralsykehuset i Akershus som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i nyresykdommer. Godkjenningen gjelder fra 25. august 1999.

Alderspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykiatri, Ullevål sykehus som utdanningsinstitusjon i psykiatri for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, med tjenesteområdene intermediær avdeling og intramural tjeneste ved langtidsavdeling og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri og konsultasjon/liaisontjeneste. Godkjenningen gjelder fra 30.11. 1999.

Psykiatrisk avdeling, Aust-Agder Sentralsjukehus godkjennes som utdanningsinstitusjon med tjeneste tellende for fire år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen gjelder for tjenesteområdene akuttavdeling, intermediæravdeling, intramural tjeneste ved langtidsavdeling og allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri og konsultasjon/liaisontjeneste og tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og rehabiliteringssenter.

Godkjenningen gjelder fra 16. november 1999.

Anbefalte artikler