Kombinasjonsstillinger skal holde på overleger

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Overlegestillinger med likelig fordelt tid til forskning og klinisk arbeid vokser ikke på trær. Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus vil nå tilby slike stillinger for å få spesialistene til å bli.

  Artikkel

  Sykehuset i Trondheim har nylig ansatt en overlege i en kombinasjonsstilling, hvor halvparten av arbeidstiden er avsatt til klinisk arbeid, mens den andre halvpart benyttes til forskning og fordypning. Det er planer om å opprette flere kombinasjonsstillinger i tiden som kommer.

  Tid til doktorgrad

  Tid til doktorgrad

  – Foruten å sikre tilgangen på spesialister, tror vi at kombinasjonsstillingene vil styrke forskning og fagutvikling, sier Jon Helle, overlege og hovedtillitsvalgt ved Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus.

  Sykehuset har bestemt at 5–6 overlegestillinger kan disponeres som kombinasjonsstillinger i perioder på inntil to eller fem år. Stillingene finansieres fullt ut av fylkeskommunen, som er sykehuseier. Forutsatt at forskningsdelens tema knyttes til sykehusets kliniske virksomhet, er et av formålene med ordningen at flere spesialister skal ha muligheten til å ta doktorgrad. Dette vil også øke sykehusets faglige kompetanse. Overlegen som ansettes må forplikte seg til å undervise medisinstudenter og delta i den ordinære vaktordningen.

  Tidsskriftet har nylig pekt på fordelene ved kombinasjonsstillinger, blant annet for å styrke samspillet mellom de kliniske avdelingene og forskningsmiljøene, skape variasjon i arbeidet og forebygge legeflukten i medisinsk forskning (1). Ved Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, derimot, skal kombinasjonsstillingene forebygge legeflukten fra klinisk arbeid.

  Jon Helle sier ordningen er en del av sykehusets satsing på rekruttering og kompetanseutvikling. At sykehuset har slitt med å holde på spesialistene, avspeiler den generelle rekrutteringssvikten i psykiatrien, mener han: – Jeg tror ikke arbeidsforholdene er verre her enn andre steder. Det kan man slutte av tilgangen på assistentleger, som har vært jevn og god i flere år. Problemet er at mange leger slutter når de er ferdige med spesialistutdanningen. De flytter til andre steder og sykehus eller begynner i privat spesialistpraksis. Utfordringen er få dem til å bli, sier Helle.

  Sykehusene til gode

  Sykehusene til gode

  – Etablering av kombinasjonsstillinger bør være et prioritert satsingsområde i sykehus og fagmiljøer, sier Cecilie Javo i styret for Norsk overlegeforening og avdelingsoverlege ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Karasjok. Hun har selv en kombinasjonsstilling, der 60 % av arbeidstiden brukes til klinisk arbeid og 40 % av tiden til klinisk forskning.

  – Jeg ser på kombinasjonsstillinger som et viktig virkemiddel for å sikre spesialistrekrutteringen både geografisk og innen de forskjellige medisinske fag. Bedre muligheter for legene til å drive med fagutvikling vil komme sykehusene til gode, sier Cecilie Javo. Hun minner også om den nye spesialisthelsetjenesteloven, som pålegger alle sykehus et ansvar for forskning og utdanning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media