Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Anne Brækhus
Børge Ytterstad
Johan Lund

Medisin og vitenskap

Per Vaagenes*
Dan Helgø
Nils Helsingen
Arne Mosberg
Per Egil Østen
Anne-Kristine Schanke
Hans-Jacob Haga*
Villy Johnsen
Monika Østensen
Knut Mikkelsen
Hans Christian Gulseth
Tore Kristian Kvien
Bjørn-Yngvar Nordvåg
Torkel Steen*
Joan Kristina Totlandsdal
Jan Fredrik Andresen
Ingfrid Salvesen Haldorsen
John Ludvig Larsen
Anders Ruud Fartum
John Ludvig Larsen
Åslaug Helland

Tema

Anne Johanne Søgaard
Kari Bø
Monica Klungland
Bjarne Koster Jacobsen

Kommentar og debatt

Svein Haugsgjerd
Jorge Bustos
Hans Petter Aarseth
Tord Høyhilder

Nyheter og reportasjer

Hans Petter Fosseng
Mette Sagsveen
Henrik Elias Trønsdal
Ragnhild Ørstavik
Kari Ronge

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Stine Bjerkestrand Nesje