Provoserende språkbruk

Jan H. Solem Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 25/2000 side 3051 leses at hos personer med epilepsi kan fysisk aktivitet ”provosere frem” anfall (1). Denne språklige padde dukker daglig opp i aviser, radio og TV. Nå også i Tidsskriftet. Provosere, fremkalle, fra latin: pro – frem og vocare kalle. Provosere frem? Redselsfullt!

Anbefalte artikler