Provoserende språkbruk

Jan H. Solem Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 25/2000 side 3051 leses at hos personer med epilepsi kan fysisk aktivitet ”provosere frem” anfall (1). Denne språklige padde dukker daglig opp i aviser, radio og TV. Nå også i Tidsskriftet. Provosere, fremkalle, fra latin: pro – frem og vocare kalle. Provosere frem? Redselsfullt!

1

Nakken KO. Bør personer med epilepsi drive fysisk aktivitet? Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3051 – 3.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler