Nordisk lærebok i ny utgave

Artikkel

Denne utgaven av nordisk lærebok i oftalmologi har eksistert i mer enn 100 år og er den 13. i rekken. Den henvender seg først og fremst til medisinstudenter, som en innholdsrik lærebok, og til allmennpraktiserende leger som et kortfattet og oversiktlig oppslagsverk.

Boken er vesentlig forandret i forhold til den forrige utgaven (1993), hvilket jeg tror var helt nødvendig for fortsatt å kunne konkurrere som en alternativ lærebok for målgruppen. Konkurrentene er en rekke kortfattede, engelskspråklige (eller tyskspråklige) utgaver, utmerkede bøker tilpasset behovet ved medisinerstudiet, og med en rekke fargeillustrasjoner av de viktigste sykdommene. Nettopp dette siste poenget har redaktøren grepet fatt i på en aldeles utmerket måte. Boken har en rekke fargefotografier av aktuelle øyesykdommer og -tilstander, og bildene er valgt med fornuftig omhu og holder en høy kvalitet. Dette medfører at vi nå kan anbefale boken som en selvstendig lærebok og et oppslagsverk i motsetning til forrige utgave hvor bokens tekst måtte suppleres med et fargeatlas.

Bokens innhold er delt i fem deler: Generell del, Systematisk oftalmologi, Symptombasert oftalmologi, Oftalmologi og samfunn og Terminologi. Dette er et ryddig oppsett. Spesielt velkommen er nykomlingen Symptombasert oftalmologi hvor pasientens symptomer og tegn er en inngangsport til diagnosevurderinger.

Layout og illustrasjoner er også bra. Dette inkluderer oppsettet med teksten i høyre spalte og bildene og illustrasjonene i venstre spalte. Fotografiene er så ”visuelle” at det er nærmest umulig å slå opp på en side uten først å se og lese tekst knyttet til bildene før man går til den aktuelle tekst. Det er da viktig at valget av bilder er knyttet til de mest vanlige sykdommene og er adekvate i forhold til tekst. Stort sett har dette gått bra. Et eksempel på et noe uheldig valg er figur 24 som viser et flott og dramatisk bilde av en grå stær-operasjon, men med en teknikk som i praksis ikke anvendes mer i moderne medisin, i alle fall ikke i Norden.

Nyutgaven av boken er oppgradert på en så profesjonell måte at vi som har ansvar for utdanning av fremtidige leger igjen trygt kan anbefale studentene å kjøpe boken. Den er nok fortsatt i største laget til å bli lest fra perm til perm, men lærerens oppgave blir da å veilede i hva som er viktig og hva som er mindre viktig. Den er også velegnet som oppslagsverk for leger, optikere og andre interesserte yrkesgrupper.

Olaf Brinchmann-Hansen

Øyeavdelingen

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler