Nytt styre i Akademikerne

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Per Kristian Sundnes (f. 1951) er valgt til ny leder for Akademikerne. Han etterfølger An-Magritt Aanonsen som har vært leder siden 1998. Sundnes, som er utdannet tannlege, er forhandlingssjef i Den norske tannlegeforening. Han har ledet Akademikerne seksjon kommune siden 1997.

Christl Kvam fra Norske Siviløkonomers Forening ble gjenvalgt som nestleder. Øvrige styremedlemmer er An-Magritt Aanonsen, Norsk Psykologforening, Einar E. Madsen, Norske Sivilingeniørers Forening og Morten Fleischer, Den norske kirkes presteforening.

Seksjonslederne innenfor forhandlingsseksjonene stat, kommune, privat og frie yrker har fast styreplass. Valgte ledere er i seksjon kommune: Hans Petter Aarseth, Den norske lægeforening, i seksjon stat: Kari Kjenndalen, Norsk Forskerforbund, i seksjon frie yrker: Torill Løebekken, Norges Juristforbund og i seksjon privat: Iver Pehrson, Norske Sivilingeniørers Forening.

Akademikernes medlemsforeninger

Arkitektenes Fagforbund, Den norske kirkes presteforening, Den norske lægeforening, Den norske tannlegeforening, Den Norske Veterinærforening, Norges Juristforbund, Krigsskoleutdannede offiserers, Norsk Forskerforbund, Norsk Naturforvalterforbund, Norsk Psykologforening, Norske Sivilingeniørers Forening, Norske Siviløkonomers Forening, Samfunnsviternes Fagforening, Sosialøkonomenes fagforening

Nytt styre: An-Magritt Anonsen, Christel Kvam, Hans Petter Aarseth, Per Kristian Sundnes (ny leder), Morten Fleischer og Einar Madsen. Torill Løebekken, Iver Pehrson og Kari Kjenndalen var ikke til stede. Foto E. J. Andersen

Anbefalte artikler