Les mer om ...

Artikkel

Ulykker hos barn

Det vanligste skadested for to- og treåringer er trapper og badegulv. De mest alvorlige skadene er relatert til trapper, legemidler og løsemidler. Det er gode muligheter for å redusere antall hjemmeulykker hos småbarn i Norge.

Forebygging av barneulykker i Norge

Hjemmeulykker blant småbarn og potensial for forebygging

Koronar hjertesykdom og infeksjon

Det er påvist en sammenheng mellom infeksjon med Chlamydia pneumoniae og koronar hjertesykdom og mellom cytomegalovirus og restenose. Bør dette få behandlingsmessige konsekvenser?

Er infeksjon en patogenetisk faktor ved koronar hjertesykdom?

Anestesi ved brokkoperasjoner

Lokal infiltrasjonsanestesi er en sikker og effektiv anestesiform ved dagkirurgisk operasjon for lyskebrokk og har færre komplikasjoner enn spinalanestesi.

Dagkirurgisk behandling av brokk

Førerkort og helsekrav

En tredel av legeattestene som Statens helsetilsyn har mottatt i klagesaker om førerkort, hadde konklusjoner i strid med premisser og helsekrav.

En undersøkelse av 62 hjerneskadede personer med førerkort avdekker flere trafikkuhell hos dem med traumatisk hjerneskade enn hos pasienter med hjerneslag.

Trenger vi egne ”trafikkleger”?

Eldre bilførere

Bilkjøring etter hjerneskade

Er legers førerkortattester korrekte?

Polymyalgia rheumatica

Akutt oppstått myalgi og høy SR betyr ikke nødvendigvis polymyalgia rheumatica.

Polymyalgia rheumatica – en diagnose til besvær?

Myalgi og høy senkning hos voksne

Muskellosjesyndrom

En oppfølging av 29 pasienter som ble fasciotomert på grunn av akutt muskellosjesyndrom i leggen, viser at 23 hadde sekveler. Stilles diagnosen for sent?

Akutt muskellosjesyndrom i legg – en klinisk oppfølgingsstudie

Psykiatri hos flyktninger

Få flyktninger og asylsøkere henvises til psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Er en særomsorg nødvendig?

Psykiatrisk helsetjeneste for flyktninger

Psykiatrisk/psykologisk arbeid med flyktninger og asylsøkere

Røntgen

Hver tredje røntgenundersøkelse ved Haukeland Sykehus blir ikke omtalt i epikrisen, og enda flere blir utelatt fra journalnotatene.

En spørreundersøkelse av 300 røntgenundersøkte pasienter viser at halvparten tror at røntgenstrålene kan ha virkning på menneskekroppen.

Hvordan dokumenteres røntgenundersøkelser i journalen?

Pasienters kunnskap om virkningen av røntgenstråler

Hvor mye beveger vi oss?

Ulike studier viser at mellom 33 % og 61 % av alle voksne her i landet er fysisk aktive to timer eller mer i uken.

En oversikt over norske studier – hvor mye beveger vi oss i fritiden?

Anbefalte artikler