Sykmelding når selskapsreisen avlyses

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Den Norske Reisebransjeforening viser til at legeerklæringer er blitt tilbakedatert, når konsultasjonen beviselig har skjedd en annen dato.

Nå ber Reisebransjeforeningen på ny om at Legeforeningens medlemmer innskjerper rutinene.

Problemet oppstod første gang i forbindelse med Cuba-krisen i 1962. Etter Golfkrigen i 1991 kom Den norske lægeforening og Den Norske Reisebransjeforening sammen for å gå gjennom rutinene. Reisebransjeforeningen la frem dokumentasjon for det den kalte «et meget utbredt misbruk av systemet» når legeerklæringer skal brukes som forsikringsdokumentasjon ved avbestilling av selskapsreiser.

Den gang sendte Legeforeningen ut et skriv til sine medlemmer, innskjerpet kravene til slike erklæringer og bad legene bruke et skjema de to foreningene hadde utarbeidet i fellesskap: Søknad om refusjon for avbestilt reise (1).

Senest i september kunne Åsmund Hodne, organisasjonssjef i Legeforeningen, bekrefte at det ikke har vært forespørsler etter skjemaet på lang tid. Dette har han gjort Reisebransjeforeningen oppmerksom på.

Rolf Forsdahl, administrerende direktør i Den Norske Reisebransjeforening minner om kriteriene for at avbestillingsforsikring skal kunne benyttes: – Kravet er at det før avreise oppstår plutselig og alvorlig sykdom, og at denne tilstanden ikke var påregnelig ved bestillingsøyeblikket.

– Vi ser nå at mange praktiserende leger ikke oppfyller de legeetiske eller formelle krav som stilles i forbindelse med skjemaet, mener Forsdahl.

– På hvilken måte?

– Blant annet ved tilbakedatering av legeerklæringer. Vi har dokumentasjon på at enkelte leger har tilbakedatert erklæringen til en dato før avreise, når konsultasjonen beviselig har skjedd en viss tid etter denne datoen.

– Vi har også eksempler på at konsulterende lege ikke beskriver sykdomstilfellet på en slik måte at forsikringsselskapet kan vurdere hvorvidt forsikringsvilkårene er oppfylt, fremholder han.

Det er ikke noe krav til at pasientens diagnose skal avsløres, men legen skal attestere at det før avreisedato har inntrådt plutselig og alvorlig sykdom, eller ulykkesskade hos søker eller nærmeste pårørende, og at denne gjør det umulig for pasienten å foreta den planlagte reisen.

Anbefalte artikler