Nytt om navn

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

Steinar Ekvik

Steinar Ekvik, sykehusprest ved Det Norske Radiumhospital, mottok årets pris under en tilstelning i Statens helsetilsyn 23. oktober. Det er første gang at en prest mottar helseopplysningsprisen.

Mestring av sorg, tap og krise er tema for årets tildeling. Prisvinneren var menighetsprest i Haslum menighet i Bærum da brannen om bord i Scandinavian Star i 1989 krevde tre menneskeliv fra én og samme familie i Ekviks menighet.

Arbeidet med å formidle og bearbeide tragedien ble begynnelsen på et langvarig og omfattende prosjekt. Det viste seg at behovet var spesielt stort for opplysning om sorgarbeid blant barn og ungdom. De siste ti årene har Ekvik holdt flere hundre kurs for skoler, barnehager, frivillige organisasjoner, menigheter og begravelsesbyråer. Juryen begrunner pristildelingen med at Ekvik har gjort en fortjenstfull innsats på et forsømt og vanskelig område.

– Steinar Ekvik har vist hvordan et grundig og omfattende opplysningsarbeid kan gjøre folk bedre i stand til å møte de påkjenninger som tap og sorg alltid vil representere. Det er derfor i utmerkelsens egentlige ånd at Karl Evangs pris for fortjenstfylt helseopplysningsarbeid 2000 går til ham, lød det fra juryens formann Magne Nylenna.


Anbefalte artikler