Populært Internett-kurs utvides

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Statistikkursene er et samarbeid mellom Seksjon for medisinsk statistikk ved Universitetet i Oslo og Legeforeningen (1, 2).

Kursene i medisinsk statistikk er godkjent for alle spesialiteter og er godkjent som forskerkurs ved Universitetet i Oslo. De er myntet på allmennpraktiserende leger som ikke har anledning til å delta på de ordinære statistikkursene som avholdes i universitetsbyene.

Nytt opplegg

Kurset i statistikk for leger på Internett var Legeforeningens første nettkurs høsten 1998. Det er Petter Laake og Harald Fekjær ved Seksjon for medisinsk statistikk ved Universitetet i Oslo som er ansvarlig for kurset i samarbeid med Legeforeningens pedagogiske avdeling.

– Det har vist seg at 18 ukers kurs er for lenge. Innføringskurset blir fra og med vårsemesteret 2001 delt i to deler, hver del på ti uker, sier Fekjær.

Fra nyttår kommer et tilbud om videregående kurs i medisinsk statistikk om varians og regresjonsanalyse. I 2002 begynner også videregående kurs i logistisk regresjonsanalyse. De videregående kursene er et tilbud for dem som allerede har tatt innføringskurset på Internett, men også for dem som har tatt statistikkurs ved vanlig klasseromsundervisning.

Fornøyd

Petter Laake og Harald Fekjær er fornøyd med utviklingen kurset har hatt siden det kom i gang i 1998. Til nå har 70 % av deltakerne gjennomført kursene.

– Grunnen til at såpass mange gjennomfører er blant annet at målgruppen vår kun er leger. Kursopplegget er spesialsydd og deltakerne er motiverte. Likevel er det noen som har tatt seg vann over hodet og undervurdert kursets arbeidsmengde, forteller Petter Laake.

Målet med innføringskurset er å øke forståelsen for statistikk brukt i medisinsk litteratur, og å kunne benytte statistisk metode på egne datasett.

– Deltakerne får tett og kontinuerlig oppfølging på disse kursene. Opplegget innbyr til at man kan sitte hjemme og fordype seg, og slik sett er forelesninger mer passivt, mener Laake.

Statistikk er et fag som bruker mye data og er derfor velegnet for kurs på Internett. Fekjær og Laake understreker også at det er få som opplever tekniske problemer i løpet av et slikt kurs. Deltakerne trenger bare vanlige PC-kunnskaper.

Internett-kursene inngår som en del av kurstilbudet under Universitetet i Oslo, og fullstendig kursbeskrivelse finnes i kurskatalogen. Påmeldingsfrist for vårens kurs er 1. desember. Kontakt Petter Laake eller Harald Fekjær, Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo.

E-post: fjernund-stat@basalmed.uio.no

Anbefalte artikler