Nyttig om laparoskopisk kirurgi

Artikkel

Her er det kommet en flott bok innen feltet laparoskopisk kirurgi. Bokens hovedmål er å vise teknikker ved laparoskopiske prosedyrer. Den viser et rikt utvalg av disse på en utmerket måte. Den henvender seg i hovedsak til kirurger innenfor spesialfeltet gastrokirurgi, men også kirurger i generell opplæring vil finne nyttig informasjon her.

Boken er svært strukturert oppbygd i sju deler med underkapitler. Innholdet favner om diagnostikk, hepatobiliær kirurgi, kirurgi på oesophagus, ventrikkel, øvre og nedre gastrointestinalkanal og brokkirurgi. I hvert av de 42 underkapitlene, der en prosedyre beskrives, gjennomgås kort indikasjoner og kontraindikasjoner for prosedyren, pasientforutsetninger, preoperative forberedelser, anestesivalg og instrumentgjennomgang. Videre beskrives pasientleie og trokarplassering, godt hjulpet av gode illustrasjoner. En fyldig trinnvis gjennomgang av prosedyren, rikt illustrert med gode håndtegninger, etterfølges av anbefalinger for postoperativ medisinering, kosttilnærming, utreisekriterier og eventuelle behov for sykmelding.

Boken kommer innbundet med god papirkvalitet. Den er enkel å lese, men er vel tynn i noen av seksjonene, som for eksempel indikasjoner og kontraindikasjoner. Her finner man en enkel opplisting uten ytterligere kommentar, på tross av at noen av indikasjonene er kontroversielle. Eksempelvis listes malignitet i colon som indikasjon for hemikolektomi. Dette kan unnskyldes da bokens intensjon er prosedyrebeskrivelser, noe som gjøres meget bra. Den detaljerte beskrivelsen av prosedyrene er meget nøyaktig, og rik på gode råd i forventet vanskelige situasjoner. Illustrasjonene er i form av strektegninger, og derfor lette å forstå.

Innen laparoskopisk kirurgi er det etter hvert kommet en del bøker, og denne kommer etter min mening godt ut. I hovedsak på grunn av den detaljerte gjennomgang av prosedyrene. Boken kan anbefales for spesialistkandidater i generell og gastrointestinal kirurgi, men også for ferdige spesialister som videreutvikler sine laparoskopiske ferdigheter.

Robin Gaupset

Kirurgisk avdeling

Regionsykehuset i Trondheim

Anbefalte artikler