Helsefakta

Antall medl.

1994

1995

1997

1999

2000

Ylf

3 119

3 283

3 549

4 336

4 595

OLL

939

905

883

854

805

Of

4 307

4 390

4 659

5 091

5 324

Aplf

3 224

3 324

3 431

3 484

3 633

PSL

824

854

940

1 048

1 061

Namf

468

471

450

449

436

LVS

515

551

577

570

518

Legemedl.

13 396

13 778

14 490

15 832

16 372

< 70 år

12 312

12 656

13 363

14 670

15 247

Yrk.akt.< 70 år

12 076

12 489

13 186

14 511

14 880

Prosent kvinner

1994

1995

1997

1999

2000

Ylf

41,3

43,3

46,8

47,6

48,5

OLL

16,6

16,9

17,3

19,3

19,4

Of

15,1

15,5

17,3

19,9

20,8

Aplf

27,6

27,8

28,4

28,0

29,4

PSL

17,4

17,8

17,8

18,7

19,0

Namf

31,4

31,0

31,1

33,6

34,2

LVS

21,6

25,6

23,7

25,4

24,3

Legemedl.

25,3

26,2

27,9

29,7

30,8

< 70 år

26,2

27,3

29,0

30,9

32,0

Yrk.akt.< 70 år

26,2

27,4

29,1

31,1

32,1

Gj.snittsalder

1994

1995

1997

1999

2000

Ylf

35,5

35,6

35,8

35,3

35,0

OLL

50,0

50,9

52,1

53,5

53,6

Of

52,7

53,1

54,0

53,9

53,8

Aplf

45,8

46,1

47,0

48,2

48,0

PSL

58,8

58,8

58,7

58,7

58,7

Namf

49,4

50,2

50,8

52,0

52,7

LVS

46,7

46,8

49,1

51,3

52,4

Legemedl.

46,9

47,1

47,8

47,7

47,5

< 70 år

44,1

44,3

45,0

45,2

45,2

  • Tallene er inklusive pensjonister og leger i utlandet. I 2000 er gjennomsnittsalderen 44,7 år for yrkesaktive < 70 år.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler