God pasientinformasjon om surstoff- behandling

Artikkel

Dette er tredje og foreløpig siste hefte i en serie om medisinsk oksygenbehandling utgitt av Hydrogas Norge AS. Fra tidligere finnes Å reise med oksygen og Oksygen – spørsmål og svar .

Oksygenbehandling er etter hvert blitt vanlig i Norge, og ca. 2 000 pasienter med lungesvikt bruker langtids oksygenbehandling for å bedre overlevelse og livskvalitet. Dessuten bruker et stort ukjent antall pasienter med en rekke lidelser surstoff som symptomlindring. De fleste allmennpraktikere og sykehusleger i indremedisinske fag vil møte slike pasienter regelmessig. Det er derfor viktig at det finnes en skriftlig veiledning som leger kan henvise pasienter og pårørende til.

Informasjonen har en presis og lettfattelig stil, og alle medisinske faguttrykk er ”oversatt” til norsk. De forskjellige oksygenkilder beskrives, brukerutstyr beskrives i detalj, og problemer i forbindelse med bruk av utstyr og ”garnityr” er lettfattelig uttrykt. Dessuten inneholder heftet kapitler om hvilke oksygenkilder som kan passe til den enkelte pasient. Også vedlikehold av utstyret beskrives.

Forfatterne har alle solid erfaring i bruk av oksygen, både på bruker- og leverandørsiden. Det kommer tydelig frem i heftet. Veilederen burde være obligatorisk lesing for pasienter og pårørende på terskelen til å starte surstoffbehandling (sammen med de to tidligere publikasjonene).

Veilederen skaffes kostnadsfritt fra Kjell Kjær, Hydrogas Norge AS, Postboks 23, Haugenstua, 0915 Oslo.

Ulf Aasebø

Lungeseksjonen

Medisinsk avdeling

Regionsykehuset i Tromsø

Anbefalte artikler