Presidenten svarer:

Hans Petter Aarseth Om forfatteren

Torkel Steen ønsker enkle svar på vanskelige spørsmål. Dernest tillegger han meg meninger jeg ikke har gitt uttrykk for, og argumenterer mot dem.

Legeforeningen har en klar policy mot tobakk. Vi har ikke like klare retningslinjer mot våpen. I den virkelige verden er det heller ikke så lett. Det Internasjonale Røde Kors klassifiserer noen våpentyper som uakseptable. Landminer er en av disse. World Medical Association, hvor Den norske lægeforening er medlem, fordømmer bruk av landminer. Det gav jeg også uttrykk for i intervjuet Torkel Steen henviser til.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler