Lettlest om glaukom

Artikkel

Denne boken inngår i en serie om oftalmologiske emner fra BMJ Books. Serien er beregnet på så vel leger under spesialistutdanning som ferdige spesialister. Målsettingen er å formidle klinisk kunnskap sammen med kunnskap om den bakenforliggende sykdomsprosess. Redaktør for dette bindet om glaukom, er Robert Hitchings, professor ved Moorfields Eye Hospital i London. De enkelte kapitlene som hver tar opp emner innenfor glaukom, er skrevet av forskjellige forfattere, vesentlig fra Vest-Europa og USA.

Alle sider ved glaukomsykdommen omtales. Nye behandlingsformer og ny kunnskap er med, selv om det, i hvert fall for en norsk øyelege, finnes noen kontroversielle påstander. Interessante og nytenkende i forhold til en vanlig lærebok, er kapitlene om beregning av offentlige utgifter ved glaukombehandling og om virkningen glaukomdiagnosen har på den enkeltes livskvalitet.

Vinkelblokkglaukom har fått bred omtale. Forståelig nok, ettersom dette er en hyppig form for glaukom på verdensbasis. I andre etniske grupper enn vår, vil sykdommen dessuten ha et annerledes forløp og ramme yngre aldersgrupper enn hva vi er vant til. Dette er forhold som i og med økende innvandring, er viktig å være klar over.

Glaukom hos barn og sekundære glaukom burde vært grundigere behandlet. Dette er jo spesielt aggressive og vanskelige glaukomer, men i denne boken står det lite utover det helt basale.

Langt på vei synes jeg redaktøren lykkes i sin intensjon om å formidle klinisk kunnskap sammen med forståelse av glaukomsykdommen. Nyttig for klinikeren er de mange ”kokebokoppskrifter” når det gjelder laserbehandling, bruk av antimetabolitter, osv.

Det som er bokens styrke, blir imidlertid også dens svakhet, nemlig at mange forfattere gjør at det mangler helhet og oversikt. Noen emner er grundig behandlet, mens andre blir gått over med harelabb. Likevel kan den trygt anbefales, både som en innføring for den blivende oftalmolog og som en oppdatering for den mer erfarne. Prisen er høy. Det skyldes vel at boken er påkostet, leservennlig med flott papirkvalitet og mange fotografier.

Hilde Heger

Øyeavdelingen

Rikshospitalet

Anbefalte artikler