Nyrer og øvre urinveier

Artikkel

Boken inngår i en serie utgitt av Svensk Förening för Klinisk Fysiologi, og er tilpasset utdanningskandidater i klinisk fysiologi og nukleærmedisin. Diagnostikk og utredning av vanlige kliniske problemer i nyrer og øvre urinveier blir belyst.

Med en logisk oppbygging gjennomgås først bestemmelse av total nyrefunksjon. Kapitlet er omfattende og redegjør grundig for den teoretiske bakgrunnen, og for en kliniker drukner noe av budskapet i svært mange formler. Praktiske aspekter og feilkilder ved GFR-måling omtales på en oversiktlig og grei måte. I kapitlet om bestemmelse av separat nyrefunksjon blir renografi som metode, feilkilder og indikasjon for undersøkelsen gjennomgått. I diagnostikken av renovaskulær hypertensjon gjør forfatterne greit rede for fordeler og ulemper ved bruk av angiografi, captoprilrenografi, dopplerundersøkelse og bruk av reninbestemmelse. Nyre- og urinveisundersøkelser hos barn omtales i et separat kapittel.

Boken har mange og gode illustrasjoner og tabeller, og hvert kapittel etterfølges av et sammendrag/kommentar samt en referanseliste.

Dette er en bok for spesielt interesserte, men den egner seg godt som oppslagsbok for å få en rask oversikt over fordeler og ulemper ved forskjellige undersøkelsesmetoder ved diagnostikk i nyrer og øvre urinveier.

Lasse Gøransson

Medisinsk avdeling

Sentralsjukehuset i Rogaland

Stavanger

Anbefalte artikler