Friskt pust fra studenter i Nord-Norge

Karin Straume Om forfatteren
Artikkel

Styret i Norsk medisinstudentforening i Tromsø: Ellen Holtan Folkestad, Arnstein Hegge, Laila Nilsen, Are Bjarketeigan og Haldor T. Holien. Foto K. Straume

Medisinstudentene ved Universitetet i Tromsø tar nå et tak for hjelpe til å rekruttere leger til landsdelen. I oktober inviterte Norsk medisinstudentforening i Tromsø alle kommunene i Nordland, Troms og Finnmark samt Forsvaret og forskningsenheter ved Regionsykehuset i Tromsø til en informasjonsdag. Hensikten var at kommunene skulle få presentere seg som attraktive, fremtidige arbeidsplasser for de vordende legene.

Det var medisinstudent Laila Nilsen som unnfanget ideen til arrangementet. Hun var en av ni annetårsstudenter som i vår deltok i et prosjekt om årsaken til legemangelen i utkantkommunene og hva som kunne gjøres for å rekruttere leger til kommunene. Feltarbeidet ble avsluttet med et seminar, der studentene presenterte resultatene for lydhøre politikere i to av de mest utsatte kommunene i Finnmark.

Gjennom feltarbeidet hadde studentene fått innblikk i hvordan det er å være lege i en liten kommune på Finnmarkskysten. De opplevde også hvordan det var å bo der, og syntes slett ikke det var så skremmende som det kan virke fra et kafébord i storbyen. Dette ville de gjerne formidle til sine medstudenter, og hva var da bedre enn å invitere kommunene til å presentere seg for studentene?

Siden responsen fra kommunene var god, satset studentene stort og inviterte til et større arrangement i Tromsø. 28 kommuner, hvorav nesten halvparten fra Finnmark, stilte opp med mer og mindre prangende stands og lysbilder. Ordførere, helse- og sosialsjefer, kommuneleger og turnusleger orienterte de mange fremmøtte studentene om hvordan det er å bo og jobbe i kommunene.

Forsvaret holdt et eget informasjonsmøte og sykehuset prøvde å rekruttere unge forskere. Medisinernes pikekor Cantus Cordis og guttekor Ultralyd bidrog med kulturelle innslag, og Ole D. Mjøs og Niels Kolstrup holdt appeller. Troms legeforening spanderte pizza på alle fremmøtte.

Studentenes initiativ kommer som et friskt pust inn i en håpløs situasjon for mange kommuner. Med ungdommelig entusiasme vekker de håp om at fremtiden kanskje kan bli litt lysere også for utkantkommunene, hvis de er villige til å tenke langsiktig og rekruttere aktivt. Universitetet i Tromsø ønsker å være hele landsdelens universitet, som utdanner leger til primærhelsetjenesten. Men dette kan bare lykkes hvis studentene finner arbeidet i primærhelsetjenesten attraktivt.

Anbefalte artikler