Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107

Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

I en tid hvor menneskene er travle med enten å evaluere fortiden eller å planlegge fremtiden, blir det lite rom for å nyte øyeblikket. Humor er å stoppe opp, reflektere og nyte. Midt i en latterkule er det ikke plass til gårsdagens irritasjon eller morgendagens bekymring.

Enkelte pasienter har fortsatt evnen til å glede en doktor selv om det kan skyldes en misforståelse.

Anbefalte artikler