Råd om fastlegeordningen til pasientene

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Tom Christiansen og Kjell Røynesdal i Sosial- og helsedepartementet. Foto E.J. Andersen

Det andre tidspunktet er i mai 2001 når publikum underrettes om hvilken lege de har fått plass hos. Mange kommuner og trygdekontor utpeker egne personer som skal kunne svare på spørsmål fra publikum.

Sosial- og helsedepartementet vil gå ut med en informasjonskampanje rettet mot publikum. Det vil skje gjennom annonser i aviser og ukepresse samt TV- og radioreklame i perioden før publikum mottar legevalgskjemaet i posten. Publikum får tilsendt et legevalgskjema med en veileder samt en brosjyre. I sendingen får de også en oversikt over leger i sin bydel eller kommune. På skjemaet er det anledning til å krysse av for å stå utenfor fastlegeordningen.

Tilbakemeldingen fra publikum skjer ved innsending av legevalgskjemaet i tilsendt svarkonvolutt, per telefon eller via Internett.

Materiell på flere språk

Brosjyren lages på bokmål og nynorsk samt engelsk, urdu og samisk. Hvis det er behov for andre språk enn disse, må kommunen ta ansvaret for disse.

Det er planlagt å lage en brosjyre som skal ha noe lengre levetid enn den som følger legevalgskjemaet. Denne skal distribueres til legekontorer, apotek, trygdekontorer, mfl. Brosjyren utsendes særskilt til legene.

Det er viktig at leger og medarbeidere er godt skolert i hva ordningen innebærer. Den gule permen Håndbok for leger s om er utgitt av Sosial- og helsedepartementet, og sendt til alle allmennlegene, inneholder det man trenger å vite for å gi råd til pasientene. I kapittel 4, del 7 er det tatt inn et eget avsnitt om råd til pasienter.

Informasjonen kan skje under konsultasjonen, når pasientene snakker med medarbeiderne, gjennom oppslag på oppslagstavle, ved å legge ut eller dele ut brosjyrer, egen liten pasientavis, m.m.

Sosial- og helsedepartementet er forberedt på spørsmål fra publikum, og vil i november, desember og januar drive fylkesvise kurs for legesekretærer om fastlegeordningen. For mer informasjon, se nettsidene:

www.odin.dep.no/shd/norsk/prosjekter/

fastlege/index-b-n-a.html

www.ks.no/internett.asp

www.legeforeningen.no/avtaleverk/index.htm

Anbefalte artikler