Norske leger utdannet i Danmark etter 1945

Carl Severin Albretsen Om forfatteren
Artikkel

Kong Frederik VI av Danmark-Norge opprettet i 1811 det første universitet i Norge i Christiania. Inntil da var de fleste norske legene utdannet i Kongens by, København. I 1945 fikk 120 norske studenter mulighet til å studere medisin i Danmark, de fleste kom til København. Aarhus Universitet kunne den gang ikke gi full utdanning, så medisinerne der måtte ta den kliniske del av studiet i København. Noen av de norske medisinere i Danmark avsluttet sitt studium i Bergen.

De fleste norske fra København-kullet i 1945 dannet for snart 20 år siden et fond som hvert år har gitt to eller tre danske medisinere et stipend til en ukes opphold på Beitostølen Helsesportsenter. Der har de lært handikapbehandling, truffet norske studenter av ulike fagkategorier og fått nyte det norske høyfjell. Alle har hatt stort utbytte av dette oppholdet i Norge. Det har de danske medisinere fortalt i tekst og bilder. Fondet har hatt et styre som i alle år har bestått av Johan-Peter Lützow Holm, Per Isachsen og Carl Severin Albretsen, sistnevnte som ”arbeidende styreformann”. Vi har snart en gjennomsnittsalder på 75 år og bør reorganisere styret. Vi har tenkt oss en modell med en representant for Beitostølen Helsesportsenter, en fra Studievejledningen for medicinske studenter i København samt en ung norsk lege som er utdannet i Danmark. Helst så vi at hun eller han var barn av en av oss som kom til Danmark i 1945. Send et lite brev til undertegnede! Styret ønsker også at alle københavnerstudentene fra 1945 gir oss synspunkter på denne reorganiseringen av styret.

Fondets styre vil utfordre kollegene fra 1945-kullet til å betale inn 1 000 kroner som jubileumsgave til fondet, ”Stip til danske med stud” i Kreditkassen, konto nr. 6215.66.05846. Noen jubileumsgaver er allerede registrert! Fondet må styrkes etter mange år med lavt rentenivå. Andre synspunkter for fremtiden bør sendes inn til styret!

De danske medisinernes stambord på Beitostølen – inngangsport til en fin kontakt med klientene

Anbefalte artikler