Faglig uavhengighet og sponsing

Maria Thommessen Om forfatteren
Artikkel

Viser til innlegg av Carl Ditlef Jacobsen i Tidsskriftet nr. 26/2000, der han reiser spørsmål om uavhengighet og sponsing på det nye nettstedet www.dinkost.no (1). De problemstillinger som Jacobsen reiser i sitt innlegg er både viktige og relevante, men også velkjente for alle som arbeider med publisering av fagstoff og nyheter – enten det gjelder i tradisjonelle medier eller nye. www.dinkost.no er et uavhengig nettsted for ernæringsinformasjon og kostrådgivning. Dette innebærer for oss at det opprettholdes et klart skille mellom redaksjonelt/faglig stoff og sponsorenes profilering. Det skal aldri være tvil om hva som er redaksjonelt stoff og hva som eventuelt er en annonse eller kampanje fra en betalende aktør. Dette er i tråd med gjeldende normer for uavhengig redaksjonelt arbeid.

Vi tar høyde for å gi et så bredt bidrag til ernæringsinformasjonen som mulig. Vår målsetting er også å bli en betydelig aktør innen formidling av ernæringsnyheter. Vi publiserer både stoff som er tradisjonelt akseptert, og stoff som kan åpne nye dører. Felles for stoff av de ulike kategoriene er imidlertid at det er skrevet av faglig kompetente bidragsytere på basis av tilgjengelig viten.

Jeg er usikker på hvor Jacobsens skepsis til sponsing har sitt utspring. Konkret nevnes to av våre sponsorer, som om disse skulle ha blandede interesser seg imellom, og i tillegg påvirke innholdet av det som er lagt ut på vårt nettsted. Begge deler er tatt ut av løse luften og kan avkreftes umiddelbart. De bedrifter som velger vårt nettsted som profileringsplass, gjør selvfølgelig dette fordi de der når en målgruppe som er interessert i ernæring og kosthold. For oss betyr det støtte til en publikasjon som vi har tro på. Dette påvirker imidlertid ikke hva, og hvor mye vi skriver om ulike temaer.

Jacobsen avslutter sitt innlegg med det engelske uttrykket ”You don’t bite the hand that feeds you”. Antydningen er åpenbar. Men jeg kan trøste Jacobsen med at vi verken biter eller spiser av hånden til folk!

Anbefalte artikler