Optimistiske forskere trass i mange nederlag

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

Anna Middelfart grunnla yrkesforeningen for ti år siden. På årsmøtet ble hun behørig markert. Foto S.B. Nesje

Verken i hovedoppgjøret eller justeringsoppgjøret nådde Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS) frem med sine krav. Forsøket på å få til en egen tariffavtale for leger i vitenskapelige stillinger har foreløpig heller ikke ført frem.

Yrkesforeningens leder Kaare M. Gautvik må medgi at det kan være vanskelig å motivere medlemmene med magre resultater.

– Men støtten vi føler vi får fra Legeforeningen, betyr mye, sier Gautvik.

Han og de andre deltakerne på årsmøtet i Bergen 26. oktober hadde store forventninger til forhandlingene om potten på 6 millioner kroner som i år er avsatt for å rekruttere og beholde særlig kvalifisert vitenskapelig personell ved universitetene.

– Nå trenger vi dyktige og oppegående forhandlere lokalt, påpekte Gautvik overfor årsmøtedeltakerne for å motiverer disse til videre tillitsvalgtsarbeid. Han tror at leger i vitenskapelige stillinger kan ha mye å hente i disse forhandlingene.

Yrkesforeningens betydning

– Initiativet for å bedre arbeidsforholdene for leger i vitenskapelige stillinger ligger hos oss, og vi merker at Legeforeningen er lydhør overfor det vi har å si. Dette er en motivasjonsfaktor, sier lederen. Han tror det viktigste LVS har oppnådd i løpet av sin tiårige eksistens er nettopp det at de har eksistert.

– Vi har bidratt til å profilere norske leger som har satset på forskning, mener Gautvik. Selv har han kun vært aktivt med i foreningen i ett og et halvt år. Men på årsmøtet hyllet han Anna Middelfart som grunnla foreningen for ti år siden.

– Å lage en forening for selvsentrerte forskere i ensomme stillinger er en prestasjon som kan sammenliknes med da Lech Walesa grunnla Solidaritet i Polen, sa Gautvik spøkefullt da Anna Middelfart og hennes innsats for LVS ble markert på årsmøtet.

Rammen rundt årsmøtet og jubileet var et vellykket symposium der norske forskere og forskningspolitikere gjorde opp status for norsk forskning 2000.

Forskeres karrierevei engasjerte

Under årsmøtet var det en sak om forskeres karrierevei som vekket engasjement i forskerforsamlingen. Styret bad om mandat til å jobbe videre med å bedre situasjonen for forskere som ønsker å kombinere forskning med klinisk arbeid. Saken vil bli fremmet for årsmøtet igjen neste år.

Anbefalte artikler