Leger med skylapper?

Tord Høyhilder Om forfatteren
Artikkel

Mandag 30.10. så jeg debattprogrammet på TV2 om sykelønnsordningen, der to høyt profilerte kolleger var sentrale aktører. Det betenkelige var at ingen av disse våget å ha noen formodning om at ordningen misbrukes, noe de aller fleste i dette landet vet, og ikke minst de som har vært lege i noen tid, det være seg som allmennlege eller spesialist. Vi vet at skoen for lengst har trykket så mye at det ikke bare har blitt gnagsår, men også en skikkelig verkebyll for hele samfunnet ut av denne rause sykelønnsordningen. Når da endelig modige programledere innkaller til åpen debatt om dette temaet, da avviser tvert imot ”våre” to deltakere mer eller mindre forekomsten av misbruk med å peke på at de fleste problemene er psykiske og ikke kan ”sees”. Alt dette var jo manna for LOs representanter som vi vet slåss for sine tilkjempede rettigheter, som etter hvert truer med ikke bare å lamme arbeidslivet, men dermed også å sage av den grenen som bl.a. bærer helsesektoren. Når vi erfarer at vi i dette landet er dobbelt så syke som i våre naboland, og sykeligheten øker galopperende, skjønner alle som ikke har studert sosialmedisin at noe har gått galt. Sluttresultatet blir i betenkelig og økende grad uføretrygd.

Hvis nå vår psykiske helsetilstand virkelig er blitt så dårlig, må man tenke på om disse forståelsesfulle leger kanskje kan ha bidratt ved å sykmelde i stedet for å oppmuntre til å prøve å gå på jobb og arbeide seg ut av uføret. De flestes erfaring er nok at man kommer lengst da, siden uvirksomhet i hvert fall sykeliggjør. Legeforeningen har ligget lavt i debatten om denne betente ordningen, som nå er i ferd med å undergrave samfunnsøkonomien samtidig som den fremmer passiviseringen og dermed sykeliggjøringen av våre landsmenn. Det betenkelige er da at to representanter med røtter inn i Legeforeningens indre gemakker, både bagatelliserer og nærmest legaliserer hva jeg forsiktig kan kalle ”overforbruket” av sykelønnsordningen.

Alle skjønner at noe må gjøres for å friskmelde befolkningen, enten dette nå skjer gjennom karensdager eller på annet vis. Og da gjenstår det bare å håpe at Legeforeningen ikke opptrer bakstreversk.

Anbefalte artikler