Alt blir annerledes

Artikkel

Når alvorlig sykdom rammer, forandres det meste. Den som er frisk ønsker seg så mye. Den som er syk har bare ett ønske, sies det. Perspektiver endres, og mye blir uviktig. Samtidig kan mellommenneskelige bånd styrkes, og det blir legitimt å gi følelsene ord.

Slik blir ikke sykdom bare en behandlingsmessig utfordring, men også en mulighet for nærhet og omtanke.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler