Praktisk, kortfattet hjelper

Artikkel

Målgruppen er team som opererer oftalmologiske pasienter. Det er nærmest en sjekkliste i bokform, som et kortfattet oppslagsverk. Intensjonen er å rette oppmerksomheten mot operasjonssituasjonen som helhet, og gi pasienten komplett omsorg.

Bokens oppbygging er logisk og rettet mot pasienten fra indikasjonsstilling, gjennom forundersøkelser, operasjon, perioperativ pleie til utskrivning. Den er systematisk og på korrekt engelsk med rikelig bruk av gode, oversiktlige tabeller og noen få illustrasjoner.

Forfatterne, to anestesiologer og en oftalmolog, har overveiende omtalt emnet ut fra et anestsiologisk syn, der generelle medisinske aspekter, interkurrente sykdommer som infeksjoner, blødningsfare, diabetes eller tidligere kirurgi er vektlagt. Spesielle oftalmologiske hensyn er også kommet med, men kanskje i noe mindre grad. Det er et kapittel om regional anestesi, med ulike anestesimetoder, der man har utelatt to typer som er svært mye brukt, intrakameral anestesi og flushanestesi. For øvrig er kapitlet meget grundig med tanke på anatomien i orbita og mulige komplikasjoner ved anestesi.

I kapittel 5 og 6 er generell anestesi omtalt, og her behandles narkosen per se, med anamnese, forundersøkelse, anatomi, kjeve, tenner, nakke, luftveier, m.m. Ulike anestetika og monitorering under og etter inngrepet er her beskrevet. Det er tatt med et lite kapittel om narkose hos barn og et kapittel om vanlig førstehjelp ved perioperative kriser. Til slutt følger en orientering om skriftlig samtykke til inngrep.

Jeg hadde glede av å lese boken som kan brukes som en huskeliste ved planlagte operasjoner, av assistentlege på vakt og av operasjons- og anestesisykepleier. Formatet er hendig og passer i legefrakken. Boken anbefales.

Rim Nahoui

Øyepoliklinikken

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler