Minileder

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Charlotte Haug
Trond Egil Hansen
Marte Walstad

Medisin og vitenskap

Cecilie Røe
Thomas T. Ødegaard
Frode Hilde
Sverre Mæhlum
Terje Halvorsen
Sven M. Carlsen
Kjell Å. Salvesen
Eszter Vanky
Kristian J. Fougner
Jan Tore Gran
Øyvind Molberg
Øyvind Midtvedt
Gregor Bachmann-Harildstad
Siegfried Wenus
Ole Vik
J. Frederik Frøen
Eli Saastad
Julie V. Holm Tveit
Per E. Børdahl
Babill Stray-Pedersen
Margit Sveaass Moen
Marit Holmen
Solveig Tollefsrud
Rune Rolland
Christofer Lundqvist
Trond Nystedt
Ola Reiertsen
Ragnvald Grotli
Antonie Giæver Beiske
Torbjørn Graven
Håvard Dalen
Bjørnar Klykken
Robert J. Gil
Anders Vik
Reidar Berntsen
Vidar Isaksen
Egil Haug
John-Bjarne Hansen
Pål Klepstad
Ola Dale
Petter C. Borchgrevink
Stein Kaasa
Frank Skorpen

Profesjon og samfunn

Tori Guldahl Seierstad
Jørund Straand
Elisabeth Swensen
Petter Gjersvik
Ingvard Wilhelmsen
Geir Sverre Braut

Kommentar og debatt

Lars Slørdal
Sigurd Evensen
Olav Spigset
Iver Mysterud
Dag Viljen Poleszynski
Christian A. Drevon
Carl Ditlef Jacobsen
Einar Kringlen
Øistein Kristensen
Dagfinn Haarr

Oss imellom

Ellen Lindbæk,
Tone Lykke-Enger

Aktuelt i foreningen

Anne Kjersti Befring
Elisabeth Huitfeldt
Lise B. Johannessen
Tove Myrbakk
Ellen Juul Andersen
Peter Jourdan
Cecilie Bakken

På tampen

Georg Apenes