Amerikanske leger i ny rolle

Geir W. Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

I USA er det duket for en ny mulig interessekonflikt, nemlig for leger som gir råd til investorer.

Tradisjonelt er det forholdet til den farmasøytiske industrien og bioteknologiindustrien som ligger bak mulige interessekonflikter for leger og andre helsearbeidere. I JAMA ble det nylig omtalt et annet mulig minefelt som er mindre kjent og trolig mer fremmed for norske medisinere (1, 2). I økende grad brukes leger som konsulenter på de fleste områder som er interessante for investorer, og det antas at hver tiende amerikanske lege har bidratt til dette i større eller mindre grad. Størst andel er det blant leger med direkte tilknytning til akademiske institusjoner. Ett enkelt investeringsfirma reklamerer med at det har kontraktsmessig avtale med 60 000 amerikanske leger (av totalt 700 000 leger i USA) (1).

Det er særlig to slags informasjon investorene ønsker. Det ene er antydninger om hvordan utviklingen går for nye eksperimentelle legemidler og annen medisinsk teknologi, det andre er hvordan de som står bak utviklingen, best kan stå imot eventuelle innvendinger og hindringer som legemiddelmyndighetene vil kunne komme med.

Anbefalte artikler