Artikkel

Medlem nummer 23 000 på plass

Monira Richardsen heter medisinstudenten som nylig ble registrert som Legeforeningens medlem nummer 23 000. Richardsen begynner nå på det fjerde året ved Charles University i Praha. Hun er fornøyd både med det faglige opplegget og det sosiale i den tsjekkiske hovedstaden.

– Jeg melder meg inn i Legeforeningen fordi det er godt å ha en forening som følger opp de problemstillingene man støter på. Når jeg er ferdig med studiene, vil det i tillegg til fagforeningsdelen være viktig å ha tilgang til lån og forsikring, sier hun.

Men akkurat nå er hun opptatt av at medisinstudenter i utlandet skal stille like sterkt som norske når det gjelder turnusplasser.

Hittil i år er 503 medisinstudenter og 326 leger innmeldt i Legeforeningen. Samtidig som medlemsantallet har økt, ser det ut til at det har vært en økning i organisasjonsprosenten fra 93,7 % til 95,5 %. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=80380

Ikke likelønn i Norden

Mannlige og kvinnelige leger i Norden tjener ikke likt. Under et styremøte i Nordisk legeråd i Oslo nylig kunne den svenske og den finske legeforeningen legge frem klare tall som viste at det var forskjeller som ikke kunne skyldes annet enn kjønn. I Norge har man ikke rene statistikker etter blant annet stilling og antall år i yrket, men også her tyder mye på at det er forskjeller.

Les mer på:www.legeforeningen.no/index.gan?id=80353

Årsmøte i World Medical Association

Generalforsamlingen i World Medical Association (WMA) finner sted fra onsdag 12. – 15. oktober i Chiles hovedstad Santiago. Både sponsorvirksomhet og ny kontingentordning vil bli diskutert. Temaene som diskuteres under den vitenskapelige delen vil være reformer i helseomsorgssystemene og tilgang til medisiner.

Les mer: www.wma.net/e/

100 millioner til lokalsykehus

De regionale helseforetakene har til sammen fått 100 millioner kroner etter at det ble besluttet å gi en slik bevilgning i årets reviderte nasjonalbudsjett. Blant tiltakene pengene skal brukes til, er styrking og videreutvikling av sykestuer i Finnmark og opprettelse eller styrking av distriktsmedisinske sentra (DMS) flere steder i landet. Ved DMS er bl.a. tilbud som fødestue, polikliniske tjenester og desentral dialyse fra spesialisthelsetjenesten samlokalisert med tilbud i primærhelsetjenesten. Også utvikling av telemedisinske tilbud får tilskudd.

Les mer: http://odin.dep.no/hod/norsk/048071-990211/dok-bn.html

Døgnåpen omsorg for psykisk syke

Bergen kommune satser nå på et alternativt botilbud med heldøgns omsorg for psykisk syke personer som ikke makter å holde fast ved de etablerte tilbudene og avtaler som gjøres. Det blir egne enheter for personer som ønsker alle måltider servert, og alle huslige gjøremål som rengjøring, klesvask m.m. blir ordnet. Bergen jobber også med botilbud for personer med psykiske lidelser og rusproblemer, både for dem som er under rehabilitering og for dem som trenger en mer langvarig bofunksjon.

Les mer: www.shdir.no/psykisk/psykisk_helsekonferansen_2005/

Nytt styre i Buskerud lægeforening

Trygve Kongshavn, Fjell legesenter, Drammen er valgt til ny leder i Buskerud lægeforening. Øvrige styremedlemmer er Anne Larsen, medisinsk avdeling, Sykehuset Buskerud og Ståle Onsgård Sagabråten, Nesbyen kommunelegekontor. Styremedlemmer fra yrkesforeningene er Christian Steenfeldt-Foss, Aplf, Lars Borgen, YLF, Marijke Engbers, Namf, Morten Tandberg Eriksen, Of og Kolbjørn Kasin, PSL.

Årsmøter

Norsk psykiatrisk forening avholder årsmøte 11. – 13.10. 2005 i Oslo. Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=79432

Pediaterdagene finner sted på Hotel Bristol, Oslo 13. – 15.10. 2005. Les mer: www.barnelegeforeningen.no

Anbefalte artikler