Økt selvmordsrate ved kreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Studier fra Norge, Sverige og Danmark viser at grupper av kreftpasienter har høyere selvmordsrate enn befolkningen for øvrig.

  I løpet av det siste året er det publisert tre artikler om selvmordsforekomsten blant kreftpasienter i de nordiske landene. Først ute var norske forskere, som viste at for perioden 1960 – 99 var selvmordsraten noe forhøyet (1).

  Nå har danske og svenske forskere gjort tilsvarende koblingsstudier mellom kreftregistrene og dødsårsaksregistrene i sine land (2, 3). Risikoen var høyere blant pasienter med dårlig prognose og høyest de første månedene etter at de hadde fått diagnosen.

  – Studiene fra Sverige og Danmark bekrefter i store trekk det vi fant i den norske studien, sier overlege Jon Håvard Loge ved Kompetansesenter for lindrende behandling, Ullevål universitetssykehus.

  – Selvmord blant kreftpasienter er sjeldent. Blant om lag en halv million personer med kreft i Norge var det over en periode på 40 år 589 som tok sitt liv (1). Et annet hovedpoeng er at utviklingen har gått riktig vei. Overhyppigheten av selvmord blant kreftpasienter er mindre nå enn den var i 1960-årene.

  Risikofaktorene for selvmord er de samme for kreftpasienter som for andre. Det vil si at legen må være oppmerksom på depresjon og andre psykiske lidelser. Smerter og dårlig fysisk fungering er også viktige momenter. Legen bør snakke med pasienten om hvordan vedkommende opplever sykdommen, og spørre om smerte og depresjon. Selvmordstanker bør inngå i kartlegging av depresjon, og det er et viktig tema å drøfte hvis pasientene gir uttrykk for stor lidelse. De tar vanligvis ikke dette opp med legen uten å bli spurt, sier Loge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media