()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jeg deler Øistein Kristensens skepsis til kombinasjonen av benzodiazepiner og opiater. Jeg har selv advart mot alprazolam (Xanor) (1), og jeg støtter varmt tanken om flytting til utleveringsgruppe A for dette problematiske medikamentet. Blant mine pasienter har jeg til gode å se at benzodiazepiner har bidratt til vellykket rehabilitering, inntrykket er heller det motsatte. Presset fra pasientene for å få benzodiazepiner er stort, og deres tro på disse medikamentenes fortreffelighet er ikke til å rokke, uansett hva slags dokumentasjon og erfaring legen kan føre i marken. Dette er en stor utfordring for behandlingsalliansen som man som fastlege må ha, også med narkomane pasienter.

  Jeg støtter også tanken om en sertifiseringsordning av leger som skal drive med substitusjonsbehandling med opiater, fordi dette vil sikre faglig oppdatering av dem som skal arbeide innen feltet. Jeg tror derimot ikke at det vil påvirke bruken av benzodiazepiner i særlig grad. Pasientene får dette fra andre kilder, både fra andre leger og ikke minst illegalt innført. Jeg tror heller ikke særlig mange fastleger vil la seg sertifisere, med mindre man går inn med stimuleringstiltak i form av ekstra honorering etter normaltariffen. Arbeidet med rusmisbrukere har i utgangspunktet lav status blant fastleger. Det å få lov til å sertifisere seg uten å få andre goder enn å kunne arbeide med de tunge stoffmisbrukerne, vil nok for mange fastleger fremstå som lite attraktivt. Dermed vil det kunne bli enda vanskeligere enn det er i dag å rekruttere nok fastleger til å ta sin del av opptrappingen av kapasiteten innen legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge.

  Den store konsentrasjonen av LAR-pasienter ved ett av legesentrene er ikke et uttrykk for at dette senteret konkurrerer med LAR-tiltaket i Vest-Agder (MARIA), snarere tvert imot. Alle LAR-pasientene ved dette senteret behandles i tett samarbeid med MARIA, det er aktive ansvarsgrupper rundt alle, og fastlegene ved senteret deltar aktivt i samtlige grupper. Fordelen er at de involverte fastlegene får høy kompetanse innen feltet og at MARIA får få, men engasjerte leger å samarbeide med. Ulempen er at svært mange av de andre 63 fastlegene i Kristiansand ikke deltar i dette arbeidet, som er både utfordrende og faglig stimulerende.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media