Autoantistoff mot vannkanal ved neuromyelitis optica

Trygve Holmøy Om forfatteren
Artikkel

IgG fra pasienter med neuromyelitis optica, en sjelden form for optikusnevritt, er rettet mot en vannkanal i blod-hjerne-barrieren.

Neuromyelitis optica, også kjent som Devics sykdom, er en sjelden og alvorlig demyeliniserende lidelse. Den likner multippel sklerose, men angriper bare ryggmarg og synsnerver. Det kan være vanskelig å skille disse to sykdommene fra hverandre, og det har vært uklart om de er varianter av samme sykdom. Tilstandene skal imidlertid behandles ulikt, ettersom neuromyelitis optica ikke responderer på immunmodulerende behandling, som brukes mot multippel sklerose.

Nylig påviste forskere ved Mayo-klinikken at IgG fra pasienter med neuromyelitis optica (NMO-IgG) binder seg til et antigen i blod-hjerne-barrieren (1). Nå er dette antigenet lokalisert til vannkanalen akvaporin-4 (AQP4) i barrieren (2). Forfatterne postulerer på grunnlag av dette at neuromyelitis optica kan representere en ny gruppe autoimmune kanalopatier. Det er imidlertid ikke avklart hvilken patogenetisk betydning antistoffet mot akvaporin-4 har, og heller ikke hvorfor sykdommen selektivt rammer ryggmarg og synsnerver.

For norske nevrologer kan det være av interesse at Mayo Medical Laboratories nå tilbyr å teste serum og spinalvæske for NMO-IgG. Sensitiviteten ved testen er oppgitt å være 70 %. Analysen koster om lag 500 amerikanske dollar (Vanda Lennon, personlig meddelelse). Den kan være et nyttig hjelpemiddel for å skille neuromyelitis optica og multippel sklerose ved et sykdomsbilde preget av alvorlig myelitt og optikusnevritt.

Anbefalte artikler