Nedprioriterer barn med psykiske problemer

Artikkel

Fastlegene er lite involvert i tiltak for barn og unge med psykiske problemer, viser en ny rapport fra SINTEF Helse.

Prosjektleder Helle Wessel Andersson mener det er flere mulige forklaringer til fastlegers manglende engasjement for denne pasientgruppen.

– Legens mangel på tid er nok en viktig årsak, sier Andersson til Tidsskriftet.

Prosjektlederen mener også det tyder på manglende interesse og følelse av for liten kompetanse slik at man ikke strekker til.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9268

Anbefalte artikler