Notiser

Artikkel

Behandlingskjede for hjerneskadede

Ullevål universitetssykehus og Sunnaas sykehus har gått sammen om et nytt rehabiliteringstilbud til hardt hjerneskadede pasienter. Opplegget går ut på at man umiddelbart etter skaden kommer i gang med stimulering og rehabilitering. Pasientene vil bli overført til en egen avdeling ved Ullevål universitetssykehus så snart intensivbehandlingen er avsluttet, og vil deretter bli overført til et rehabiliteringsopphold ved Sunnaas sykehus.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9245

Røyking øker risikoenfor diabetes

Røyking er en risikofaktor for type 2-diabetes, uavhengig av kroppsmasseindeks og fysisk aktivitet, konkluderer finske forskere i en studie publisert i Journal of Internal Medicine. Kvinner som røkte færre enn 20 sigaretter om dagen hadde 46 % økt risiko for type 2-diabetes, mens hos dem som røkte mer økte risikoen med hele 87 %. En overvektig mann som røyker har ti ganger så høy risiko som en mannlig ikke-røyker med normal kroppsvekt.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9252

Oppklarende om B-vitamin mot hjertesykdom

En norsk studie, ledet fra Universitetet i Tromsø, viser at folsyre og vitamin B6 ikke forebygger hjertesykdom hos infarktpasienter. Statens Legemiddelverk råder derfor leger til ikke å gi høye doser av dette til pasienter som har hatt hjerteinfarkt, eller til pasienter med andre former for aterosklerotisk hjertesykdom eller høy risiko for slik sykdom.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9188

Ønsker åpenhet om selvmord

Det må bli mer vanlig å snakke åpent og fritt om selvmord. Vi må jobbe for å bekjempe mytene og tabuene omkring dette, ellers vil det hindre oss i å snakke åpent og fritt om problemet, finne løsninger og handle, sier Lars Mehlum, professor i suicidologi ved Universitetet i Oslo. 10. september ble Verdensdagen for selvmordsforebygging markert i mer enn 50 land.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9169

Norges første PET-skanner på plass

Etter flere år med diskusjon, finansieringsvansker, skepsis og begeistring er nå en avansert kombinert PET/CT-skanner på plass ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Skanneren kan utføre både PET (positronemisjonstomografi)- og CT-undersøkelse. Norge kommer etter de fleste landene i Vest-Europa, inkludert Finland, Danmark og Sverige, som alle har hatt PET-skannere i noen år allerede.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9178

Anbefalte artikler