Stormkast i Legeforeningen

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Det er bølger i Legeforeningen – igjen. Denne gangen er det forhandlingene med NAVO, arbeidsgiverorganisasjonen i helseforetakene, som skaper problemer. Dels er det stor avstand mellom NAVO og legene og de andre akademikerne, dels har det vært intern uenighet i Legeforeningen om forhandlingsstrategien. Torunn Janbu og forhandlingsavdelingen kommenterer situasjonen på side 2682 – 3 i dette nummer av Tidsskriftet. Men som vanlig er det umulig for den trykte utgaven av Tidsskriftet å være à jour i slike situasjoner. Oppdatert informasjon om det som skjer finnes på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no.

Anbefalte artikler