()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Sykdom, førerkort og leger

  Sykdom, førerkort og leger

  Bilkjøring stiller store krav til kognitive og motoriske funksjoner, og sykdom kan medføre svikt i slike funksjoner. Mange pasienter med hjerneslag får ikke midlertidig eller permanent kjøreforbud av legen, slik de burde.

  Å kjøre bil er krevende!

  Leger, helse og førerkort

  Läkares kontroll av körkortsfrågor efter slaganfall

  Stor praksisvariasjon ved redusert fosteraktivitet

  Stor praksisvariasjon ved redusert fosteraktivitet

  Ved en femdel av fødslene ved fødeavdelinger på Østlandet og i Bergen ble det registrert alvorlig asfyksi, død, veksthemming eller for tidlig født barn. Rutineutredningen varierte betydelig, og det var sammenheng mellom utredning og svangerskapsutfall. Forfatterne av studien presenterer forslag til retningslinjer for håndtering av redusert fosteraktivitet.

  Lite liv – klinisk praksis og brukerinformasjon ved redusert fosteraktivitet

  Store praksisvariasjoner ved redusert fosteraktivitet

  Ikke effekt av essensielle fettsyrer ved lateral epikondylitt

  Ikke effekt av essensielle fettsyrer ved lateral epikondylitt

  Behandling med essensielle fettsyrer har ingen effekt ved kronisk lateral epikondylitt. Dette viser en randomisert studie med 55 pasienter som fikk eksentrisk trening av håndleddets ekstensormuskler.

  Ingen effekt av essensielle fettsyrer ved lateral epikondylitt

  Diabetes og polycystisk ovariesyndrom

  Diabetes og polycystisk ovariesyndrom

  Det er betydelig økt forekomst av type 2-diabetes hos kvinner med polycystisk overiesyndrom. Gravide med dette syndromet har mangedoblet risiko for svangerskapsdiabetes.

  Polycystisk ovariesyndrom og diabetes mellitus

  Genetisk variasjon og effekt av opioider

  Genetisk variasjon og effekt av opioider

  Det er påvist en rekke variasjoner i gener relatert til opioidmetabolisme, opioidreseptorer og opioidtransportproteiner. Slike variasjoner kan forklare forskjeller i pasienters behov for opioidmedikasjon.

  I temaserien om smerte og smertebehandling omtales også perkutan cervikal kordotomi ved intraktable kreftsmerter og utredning ved nevropatisk smerte.

  Perkutan cervikal kordotomi ved intraktable kreftsmerter

  Utredning av nevropatisk smerte

  Genetisk variasjon – viktig for klinisk virkning av opioider?

  Fastlegens rolle på helsestasjonen

  Fastlegens rolle på helsestasjonen

  Småbarnsforeldre verdsetter sin kontakt med helsesøster og andre foreldre på helsestasjonen høyt. Mindre enn en tredel mente at det hadde vært en fordel om fastlegen utførte helsekontrollene. Dette viser en spørreskjemaundersøkelse blant foreldre og fastleger i Lillehammer. Nesten alle fastlegene ønsket et bedre samarbeid med helsestasjonene.

  Hvem bør helsestasjonslegen være?

  Fastlegens rolle på helsestasjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media