Nyfødte blir tyngre og lettere

Artikkel

Den gjennomsnittlige fødselsvekten på norske barn har økt med 60 gram de siste 30 årene. Det fødes flere store barn, men det fødes også flere små barn enn tidligere.

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at gjennomsnittlig fødselsvekt nå ligger på 3 536 gram. Den økte gjennomsnittsvekten skyldes i hovedsak bedre helse og færre mødre som røyker under svangerskapet.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9162

Anbefalte artikler