Beskytter tarmbakterier mot allergi?

Jens Bjørheim Om forfatteren
Artikkel

Immunsystemets sammensetning kan påvirkes av et overflatemolekyl på tarmbakterien Bacteroides fragilis.

Umiddelbart etter fødselen koloniseres tarmen av en rekke ulike bakterier. Koloniseringen er nødvendig for normal utvikling og helse. Ifølge den såkalte hygienehypotesen beskytter riktig bakteriesammensetning i tarmen mot utvikling av astma og allergi. Man tror at mer bruk av antibiotika og bedre hygieniske forhold har ført til økt forekomst av disse sykdommene.

I en studie fra USA er det nå vist at mus med sterile tarmer har færre T-celler og underutviklet milt i forhold til kontrollmus (1). Resultatene peker på at overflatemolekylet polysakkarid A på Bacteroides fragilis er nødvendig for utvikling av et normalt immunsystem. Uten kolonisering av tarmen med denne bakterien var balansen mellom TH1- og TH2-hjelpeceller forrykket – det ble en overvekt av TH2-hjelpeceller, noe som medierer allergiske reaksjoner.

– Bacteroides fragilis og andre bacteroidesarter er anaerobe bakterier som normalt utgjør en vesentlig del av tarmfloraen hos mennesket. I denne studien har man benyttet en dyremodell og sammenliknet effekten på T-cellebalansen og cytokinresponsen hos mus når man koloniserer den sterile tarmen med forskjellige varianter av Bacteroides fragilis, sier overlege Svein Arne Nordbø ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs Hospital.

– Vanlige villtypebakterier som uttrykte det spesielle polysakkaridet på overflaten, normaliserte immunresponsen hos musene, mens mutanter som ikke hadde dette polysakkaridet, ikke induserte den samme immunmodulerende effekten. Normalisering av immunresponsen kunne også oppnås ved å tilføre det rensede polysakkaridet alene. Observasjonen er interessant, men tarmfloraen hos mennesket er svært kompleks, og kunnskapen om interaksjonen mellom mikrobene og verten er fortsatt svært mangelfull, sier Nordbø.

Anbefalte artikler