Tar opp sponsing

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

WONCA Europe må ikke inngå sponsoravtaler med legemiddelfirmaer, mener Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM).

Anna Stavdal, NSAMs delegat til WONCA, tok nylig opp temaet på årsmøtet til WONCA Europe, paraplyorganisasjonen for nasjonale selskap i allmennmedisin i Europa. Årsaken var at det i vår ble kjent at WONCA World hadde inngått sponsoravtaler med ALTANA Pharma, Astra Zeneca, Pfizer, Boehringer Ingelheim og MSD.

Avtalene går ifølge Stavdal, langt i å tillate at det etableres tette bånd med legemiddelindustrien.

– De ansatte i legemiddelfirmaene skal få være med på aktiviteter på lik linje med legene. NSAM fryktet at WONCA Europe ville falle for samme fristelsen, så vi brakte temaet opp på årsmøtet, sier hun. Stavdal forteller at det som ventet, var andre reaksjoner fra andre europeiske land. Hun mener norske leger ser ut til å være mer bevisst på at slik sponsing kan gi et legitimitetsproblem.

– Flere medgav at samarbeid med legemiddelindustrien har problematiske sider, men at de ikke kan ta slike hensyn fordi de trenger penger til aktivitetene. Andre mente at jeg svartmalte legemiddelindustrien, selv om jeg understreket at det er legenes og organisasjonenes rolle jeg er opptatt av. Atter andre fremholdt verdien av den faglige oppdateringen industrien tilbyr. Men hadde det ikke ligget en tanke om markedsføring bak, så hadde det jo heller vært slik at vi selv hadde måttet betale for disse utdanningsaktivitetene. For tett samarbeid innebærer en fare for dreining av det faglige innholdet, argumenterer Stavdal.

WONCA Europe har nå satt ned en arbeidsgruppe som skal se på problemstillingen og legge frem et forslag på årsmøtet neste år. Anna Stavdal er gruppens norske representant. Hun tror ikke at NSAMs utspill vil kunne endre hele tankegangen på ett år, og tror også at det kan skorte på viljen til å ta den prinsipielle diskusjonen på grunn av økonomien. Men hun håper i det minste å ha stimulert til diskusjon.

Anbefalte artikler