Høstmøter i spesialforeningene

Artikkel

Høsten er tid for spesialforeningenes årsmøter. I oktober finner følgende møter sted:

Norsk psykiatrisk forening. Årsmøteseminar ved Gaustad sykehus fra 11.– 13.10. 2005.

Norsk barnelegeforening. Pediaterdagene. 13.–15.10. 2005 på Hotel Bristol, Oslo.

Norsk forening for otorhinorolaryngologi/hode- og halskirurgi. 21.– 22.10. 2005 på Grand Hotel, Oslo.

Norsk kirurgisk forening. Høstmøte arrangeres på Holmenkollen Park Hotel 24.– 28.10. 2005.

Norsk anestesiologisk forening. 25.– 28.10. 2005 i Tromsø.

Norsk Cardiologisk Selskap. 28.– 29.10. 2005 på Rica Klubben Hotel, Tønsberg.

Norsk forening for lungemedisin. 28.– 29.10. 2005 på Grand Hotel, Oslo.

Anbefalte artikler