Antibiotika hjelper ikke mot hoste

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Antibiotika har liten effekt ved akutte infeksjoner i nedre luftveier.

En nedre luftveisinfeksjon med hoste vil vare i tre uker – uansett om man tar antibiotika eller ikke. Foto SCANPIX

Mange leger forskriver antibiotika ved akutte nedre luftveisinfeksjoner. Systematiske litteraturoversikter har vist motstridende resultater.

Britiske forskere inkluderte om lag 800 pasienter i allmennpraksis med ukomplisert nedre luftveisinfeksjon (1). De ble delt i tre grupper: I den første fikk pasientene antibiotika med én gang, i den andre antibiotika hvis symptomene ikke gav seg, i den tredje ingen behandling. Om lag halvparten i hver gruppe fikk en informasjonsbrosjyre. Pasientene førte dagbok med henblikk på varighet og intensitet av symptomene.

Det var ingen forskjeller mellom de tre gruppene, heller ikke spilte det noen rolle om pasientene fikk brosjyre eller ikke.

– Denne studien er en betydelig styrking av kunnskapsgrunnlaget omkring antibiotikabehandling ved hoste og bronkitt. Gjeldende norske anbefalinger om å avstå fra antibiotika står nå enda sterkere, sier overlege Preben Aavitsland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Det er verdt å merke seg at pasientene i stor grad var fornøyd med konsultasjonen også om de ikke fikk antibiotika. Forfatterne mener dette skyldtes at legene gav god muntlig informasjon. En informasjonsbrosjyre gav ingen tilleggsnytte. Bekymrede pasienter kan beroliges med at en nedre luftveisinfeksjon med hoste vil vare i om lag tre uker, uansett om man tar antibiotika eller ikke, sier Aavitsland.

Anbefalte artikler